Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v các vướng mắc trong thi công Gói thầy số 02 thuộc dự án Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

1. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh trước ngày 15/4/2024 để thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư của Dự án.

2. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bàn giao mặt bằng cụ thể để bảo đảm thi công công trình đúng tiến độ./.

(Theo Công văn số 1598/UBND-TH, ngày 3/4/2024)