Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu vực 1, thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
Kiến nghị việc UBND huyện Triệu Phong chậm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Ông
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Kiến nghị nêu trên đã được UBND huyện Triệu Phong báo cáo tại văn bản số 1005/UBND-TN ngày 26/3/2024. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Triệu Phong, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1768/UBND-KT ngày 15/4/2024 giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết. Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng quy định pháp luật, trả lời công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)