Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà thực hiện việc áp giá đến bù không rõ ràng, khách quan trong thực hiện dự án Cầu dây Văng sông Hiếu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

        Về việc Bà Nguyễn Thị Mai Phương, trú tại khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà, kiến nghị về việc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà thực hiện việc áp giá đến bù không rõ ràng, khách quan trong thực hiện dự án Cầu dây Văng sông Hiếu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.

          Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, rà soát giải quyết nội dung kiến nghị của công dân trả lời công dân được rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)