Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Trường Thọ, xã Hải Thái, huyện Gio Linh
Kiến nghị về việc xin cấp 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất sau khi nhà nước thu hồi đất và nhà của gia đình tôi để thực hiện dự án đường cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ để gia đình ổn định cuộc sống.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

       Về việc Ông Phan Văn Đông, trú tại Thôn Trường Thọ, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, kiến nghị về việc xin cấp 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất sau khi nhà nước thu hồi đất và nhà của gia đình tôi để thực hiện dự án đường cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ để gia đình ổn định cuộc sống.

          Giao UBND huyện Gio Linh kiểm tra, rà soát xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)