Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà
Kiến nghị việc cấp giấy phép xây dựng của UBND thành phố Đông Hà của ông Trần Hải Long chồng lấn diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bà làm ảnh hưởng đến việc cấp giấy phép xây dựng của gia đình bà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Phùng Thị Phương Mai, trú tại Khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà, kiến nghị việc cấp giấy phép xây dựng của UBND thành phố Đông Hà của ông Trần Hải Long chồng lấn diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bà làm ảnh hưởng đến việc cấp giấy phép xây dựng của gia đình bà.

Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, rà soát hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng của ông Trần Hải Long để xem xét, giải quyết; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2024.

 (Thông báo số 1293/TB-VP ngày 28/6/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024)