Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu vực 3, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
Kiến nghị về việc không đồng tình với kết quả giải quyết, trả lời của UBND huyện Triệu Phong liên quan đến 07 nội dung ông đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; việc giải quyết, trả lời của UBND huyện là không chính xác, không khách quan.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Hồ Văn Hoài, trú tại Khu vực 3, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, kiến nghị về việc không đồng tình với kết quả giải quyết, trả lời của UBND huyện Triệu Phong liên quan đến 07 nội dung ông đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; việc giải quyết, trả lời của UBND huyện là không chính xác, không khách quan.

Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân. Tuy nhiên đến nay, công dân không đồng tình và tiếp tục kiến nghị, phản ánh. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc; hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

(Thông báo số 1293/TB-VP ngày 28/6/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024)