Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Minh Phước, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm Trường Bến Hải vào năm 2008 chồng lên diện tích đất do gia đình ông khai hoang từ năm 1992
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Trần Văn Nam, trú tại Thôn Minh Phước, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm Trường Bến Hải vào năm 2008 chồng lên diện tích đất do gia đình ông khai hoang từ năm 1992.

 Giao UBND huyện Vĩnh Linh kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2024.

(Thông báo số 1293/TB-VP ngày 28/6/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024)