Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ
Kiến nghị về việc bồi thường giải phóng mặt bằng giá trị đất mặt tiền Quốc Lộ 9 sang đất đường gom dân sinh dưới chân Cầu Vượt tuyến Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Trịnh Văn Trông (đại diện 40 hộ dân), trú tại Thôn Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, kiến nghị về việc bồi thường giải phóng mặt bằng giá trị đất mặt tiền Quốc Lộ 9 sang đất đường gom dân sinh dưới chân Cầu Vượt tuyến Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

          Nội dung kiến nghị của các hộ dân đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 993/VP-KT ngày 03/6/2024. Giao UBND huyện Cam Lộ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thống nhất phương án giải quyết; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước ngày 05/7/2024.

 (Thông báo số 1293/TB-VP ngày 28/6/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024)