Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 8, thị trấn Cửa Việt

Ông Trần Đình Nam, trú tại khu phố 8, thị trấn Cửa Việt, trình bày: UBND thị trấn Cửa Việt không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh tại Thông báo số 191/TB-UBND ngày 02/12/2019 và một số dân phòng đã phá hoại tài sản của gia đình ông gây thiệt hại lớn về kinh tế nhưng đến nay UBND huyện Gio Linh vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, ngày 18/10/2022, UBND huyện Gio Linh có Báo cáo số 326/BC-UBND trả lời công dân, tuy nhiên công dân không đồng ý. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, UBND tỉnh giao UBND huyện Gio Linh tiếp tục rà soát nội dung kiến nghị của công dân, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)