Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn An Lợi, xã Triệu An, Triệu Phong

Ông Lê Trọng Bờ, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu An, Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị UBND tỉnh về việc xem xét, hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội đối với bản thân là người tàn tật, bệnh nặng để tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình ông về đời sống.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Ngày 28/10/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có Văn bản số 2867/SLĐTBXH-NCC về việc trả lời kiến nghị của công dân. Tuy nhiên Ông không đồng ý. Để được xem xét, hỗ trợ theo đúng quy định. UBND tỉnh đề nghị Ông liên hệ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)