Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ

Bà Nguyễn Thị Xuân Minh, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, trình bày: Kiến nghị về việc gia đình bà không được cấp giấy CNQSD cho 1.945 m2 đất mà gia đình bà đã mua năm 2004 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Về việc này, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cam Lộ giải quyết và trả lời cho Bà rõ. Tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để giả quyết dứt điểm. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cam Lộrà soát, hồ sơ, thủ tục để cấp Giấy CNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Xuân Minh theo quy định của pháp luật. Đề nghị Bà phối hợp với cơ quan chính quyền để giải quyết. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)