Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Linh An, xã Triệu Trạch, Triệu Phong

Ông Lê Văn Hương, trú tại thôn Linh An, xã Triệu Trạch, Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị về việc xin cấp đất để di dời trang trại nuôi vịt đẻ nhưng đến nay các cơ quan vẫn chưa xem xét, giải quyết làm ảnh hưởng đến kinh tế đời sống của gia đình ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết Luận: Vấn đề này, ngày 18/11/2022, UBND huyện Triệu Phong đã có báo cáo số 3863/UBND-TN về việc giải quyết đơn kiến nghị. Trên cơ sở báo cáo nêu trên. UBND tỉnh giao UBND huyện Triệu Phong phối với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để xem xét giải quyết kiến nghị của công dân, trình UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)