Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong

Bà Trần Thị Viên, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà khai hoang (sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất, mặc dù đã được chính quyền cơ sở xác nhận.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã ban hành công số 6060/UBND-KT ngày 28/11/2022, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết, đề nghị bà chờ đợi.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)