Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Ấp Thạch Sơn 3, xã Phước Tân, xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu
Kiến nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cắt chế độ trợ cấp cho người hoạt động khánh chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông là không thỏa đáng.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

        Về việc ông Mai Văn Niên, trú tại ấp Thạch Sơn 3, xã Phước Tân, xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu kiến nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cắt chế độ trợ cấp cho người hoạt động khánh chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông là không thỏa đáng.

UBND tỉnh đã tiếp nhận Đơn, giao Sở Lao động thương binh và Xã hội kiểm tra, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)