Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc bồi thường hỗ trợ GPMB tuyến đường Lê Thánh Tông với đường Trần Quang Khải nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết cho gia đình ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc ông Lê Văn Tý, trú tại Khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà kiến nghị về việc bồi thường hỗ trợ GPMB tuyến đường Lê Thánh Tông với đường Trần Quang Khải nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết cho gia đình ông.

Vụ việc này, giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 1614/SKHĐT-KTN ngày 19/7/2023 và báo cáo số 617/BC-TTPTQĐ ngày 17/7/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)