Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
1115/41 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Phú Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Kiến nghị của ông Trần Ngọc Hùng đề nghị công nhận 6 trường hợp người thân trong gia đình là liệt sĩ
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh tiếp tục nhận được Đơn, thư của ông Trần Ngọc Hùng, thường trú tại 1115/41 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Phú Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn có nội dung đề nghị công nhận 6 trường hợp người thân trong gia đình là liệt sĩ (sao gửi kèm).
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 1018-CV/TU ngày 16/3/2023 và UBND tỉnh tại Công văn số 2288/UBND-KGVX ngày 17/5/2023; yêu cầu UBND thành phố Đông Hà chỉ đạo rà soát để giải quyết dứt điểm và trả lời cho công dân biết kết quả, không để kiến nghị kéo dài.


(Theo Công văn 4853/UBND-KGVX ngày 21/9/2023)