Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Kiến nghị của ông Phan Đình Phùng, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có nội dung chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị...
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được đơn thư của ông Phan Đình Phùng, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có nội dung chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị...
Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và quy định của pháp luật, UBND tỉnh chuyển đơn thư nêu trên đến UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo giải quyết và trả lời cho công dân theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 05/10/2023.

(Theo Công văn 4841/UBND-KT ngày 21/9/2023)