Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
Kiến nghị việc UBND huyện Đakrông cưỡng chế thu hồi đất và tài sản trên đất của ông tại khu vực Kho KC84, thôn An Phú, xã Hướng Hiệp chưa đền bù, làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình ông;
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được đơn kiến nghị ghi ngày 24/8/2023 của ông Hồ Văn Ngời, trú tại thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, đơn có nội dung liên quan đến việc UBND huyện Đakrông cưỡng chế thu hồi đất và tài sản trên đất của ông tại khu vực Kho KC84, thôn An Phú, xã Hướng Hiệp chưa đền bù, làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình ông;
Sau khi rà soát, các nội dung kiến nghị, khiếu nại của ông đã được Chủ tịch UBND huyện Đakrông giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 641/QĐ-CT ngày 29/5/2008 và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 2109/QĐ-CT ngày 05/8/2008, các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh không xem xét, giải quyết lại vụ việc.
UBND tỉnh trả lời cho ông Hồ Văn Ngời được biết để thực hiện.


(Theo Công văn 4966/UBND-NC ngày 28/9/2023)