Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng
Bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng: Kiến nghị UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực tế để xác minh làm rõ vấn đề cấp GCNQSD đất của gia đình Bà và ông Võ Lợi tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND huyện Hải Lăng và biên bản ngày 02/8/2016 của UBND xã Hải Quy (hiện nay hộ gia đình ông Võ Lợi đã xây dựng nhà chồng lấn lên phần be và móng nhà của gia đình bà).
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử đơn vị đo đạc để đo vẽ xác định lại ranh giới các thửa đất liền kề bà Hạnh. Trên cơ sở kết quả của đơn vị đo đạc, UBND huyện Hải Lăng đã có báo cáo số 455/BC-UBND ngày 21/9/2023 về việc giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hạnh. Tuy nhiên, UBND huyện Hải Lăng vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức giải quyết kiến nghị của Bà. Yêu cầu UBND huyện Hải Lăng có văn bản trả lời cho công dân trước ngày 20/10/2023 để có cơ sở cho Bà thực hiện quyền, nghĩa vụ liên quan. UBND tỉnh sẽ không tổ chức tiếp bà Lê Thị Hạnh liên quan đến nội dung kiến nghị nêu trên tại các phiên tiếp công dân định kỳ tiếp theo.


(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29/09/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)