Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị thống nhất thực hiện phương án 2 hướng tuyến cầu vượt dự án cao tốc thuộc Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua khóm 5, thị trấn Bến Quan.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Phan Thái Hòa (Đại diện cho 18 hộ dân), trú tại khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị thống nhất thực hiện phương án 2 hướng tuyến cầu vượt dự án cao tốc thuộc Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua khóm 5, thị trấn Bến Quan.
Vụ việc này, UBND tiếp thu các ý kiến đóng góp của các hộ dân; giao Sở Giao thông vân tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh rà soát, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết; hoàn thành trước ngày 10/10/2023.


(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29/09/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)