Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Nhà PG9, Lê Trực, Phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị của Chủ đầu tư là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Phùng Ngọc Hưng (Đại diện 62 hộ dân Vincom Shophouse Quảng Trị), trú tại Nhà PG9, Lê Trực, Phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị của Chủ đầu tư là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail.
Tiếp nhận đơn, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.
(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29/09/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)