Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
68 Nguyễn Trãi, khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị
Kiến nghị liên quan tranh chấp đất đai với Trung tâm thể thao, thư viện cộng đồng, thương mại và giải trí Win Word do Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc làm chủ đầu tư.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được Phiếu chuyển đơn số 16/PC01 (DD2) ngày 06/9/2023 của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về chuyển đơn của ông Nguyễn Thế Trung (Con bà Nguyễn Thị Thời) liên quan tranh chấp đất đai với Trung tâm thể thao, thư viện cộng đồng, thương mại và giải trí Win Word do Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc làm chủ đầu tư.
Liên quan nội dung này, UBND tỉnh đã có giải quyết tại Công văn số 4622/UBND-TN ngày 30/9/2021 (gửi đến bà Nguyễn Thị Thời, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc và UBND thị xã Quảng Trị).
Vì vậy, UBND tỉnh hướng dẫn ông Nguyễn Thế Trung đến trực tiếp UBND thị xã Quảng Trị để dược trả lời theo quy định.
(Theo Công văn 5122/UBND-KT ngày 05/10/2023)