Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Khiếu nại Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà không thụ lý đơn khiếu nại của gia đình ông liên quan đến việc giải quyết xem xét lại chế độ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mở rộng đường Hùng Vương.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Khiếu nại Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà không thụ lý đơn khiếu nại của gia đình ông liên quan đến việc giải quyết xem xét lại chế độ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mở rộng đường Hùng Vương.
Tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, đề xuất việc xử lý đơn khiếu nại của công dân theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.
(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29/09/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)