Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh
Kiến nghị việc UBND xã Gio Châu, huyện Gio Linh không giải quyết làm hồ sơ khen thưởng Huân chương kháng chiến Hạng Nhất cho bố của ông là ông Đoàn Văn Con; phản ánh việc đền bù giải phóng mặt bằng để mở khu công nghiệp Quán Ngang của UBND xã Gio Châu không được rõ ràng, minh bạch, không tôn trọng người dân.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Đoàn Văn Tuấn, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh: Kiến nghị việc UBND xã Gio Châu, huyện Gio Linh không giải quyết làm hồ sơ khen thưởng Huân chương kháng chiến Hạng Nhất cho bố của ông là ông Đoàn Văn Con; phản ánh việc đền bù giải phóng mặt bằng để mở khu công nghiệp Quán Ngang của UBND xã Gio Châu không được rõ ràng, minh bạch, không tôn trọng người dân.
Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Gio Linh kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; trả lời công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.
(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29/09/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)