Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị việc Công ty Lâm nghiệp Bến Hải thu hồi 0,7 ha đất của gia đình Bà trái quy định
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Lê Thị Dỉu, trú tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị việc Công ty Lâm nghiệp Bến Hải thu hồi 0,7 ha đất của gia đình Bà trái quy định.
Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Vĩnh Linh kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.
(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29/09/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)
 

Ngày 18/10/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Công văn 1902/UBND-BTCD trả lời công dân Lê Thị Dĩu, với nội dung:
....
Sau khi xem xét báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, UBND huyện giao phòng TNMT rà soát lại hồ sơ địa chính tại xã Vĩnh Sơn đối với diện tích 0,7 ha theo đơn kiến nghị của bà Lê Thị Dĩu, kết quả kiểm tra: Đây là diện tích thuộc thửa đất số 128 kèm bản đồ cấp GCNQSD đất số BI 896836 đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 03/8/2012.
Từ kết quả kiểm tra nói trên, nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Dĩu về việc Công ty Lâm nghiệp Bến Hải thu hồi 0,7 ha đất của gia đình bà trái quy định là không có cơ sở để xem xét giải quyết.
Xem chi tiết tại Công văn 1902/UBND-BTCD