Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v Kiến nghị bồi thường, hỗ trợ kinh phí thiệt hại do thu hồi đất đầu tư cảng Mỹ Thủy - lần 3 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Hải Lăng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm, theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp thuê đất của Công ty TNHH Thiện Phát, nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh./.

(Theo Công văn số 5262/UBND-KT, ngày 12/10/2023)