Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
Ông Cao Văn Dũng, trú tại thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh trả lời và giải quyết Đơn khiếu nại lần 2 cho gia đình ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Cao Văn Dũng, trú tại thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh trả lời và giải quyết Đơn khiếu nại lần 2 cho gia đình ông.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)