Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng
Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng xác minh làm rõ về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND huyện Hải Lăng vì có dấu hiệu trái quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà(hiện nay hộ gia đình ông Võ Lợi đã xây dựng nhà chồng lấn lên phần be và móng nhà của gia đình bà).
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng xác minh làm rõ về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND huyện Hải Lăng vì có dấu hiệu trái quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà(hiện nay hộ gia đình ông Võ Lợi đã xây dựng nhà chồng lấn lên phần be và móng nhà của gia đình bà).

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023, UBND huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xác định ranh giới, kiểm tra, rà soát việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã ban hành Công văn số 117/UBND-KNTC ngày 19/10/2023 trả lời và hướng dẫn cho bà theo đúng quy định; trường hợp bà không đồng ý, đề nghị bà khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân để được giải quyết theo thẩm quyền.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)