Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh
Khiếu nại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã Gio Châu về việc giải quyết khiếu nại lần đầu; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Gio Châu, huyện Gio Linh trong quản lý đất đai;việc UBND huyện Gio Linh đưa đất của gia đình ông vào quy hoạch đất nhà văn hóa thôn là không phù hợp.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Phan Văn Hiếu, trú tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh: Khiếu nại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã Gio Châu về việc giải quyết khiếu nại lần đầu; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Gio Châu, huyện Gio Linh trong quản lý đất đai;việc UBND huyện Gio Linh đưa đất của gia đình ông vào quy hoạch đất nhà văn hóa thôn là không phù hợp.

Các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện Gio Linh,giao Chủ tịch UBND huyện Gio Linh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; trả lời công dân vàbáo cáo UBND tỉnh trước 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)