Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố An Du Đông I và II, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị việc các hộ dân bị thu hồi đất từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được giao lại đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Phan Thị Tịnh (đại diện 05 hộ dân), trú tại khu phố An Du Đông I và II, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh:Kiến nghị việc các hộ dân bị thu hồi đất từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được giao lại đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)