Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong
Bà Lê Thị Hòa, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, kiến nghị về việc UBND xã Triệu An không xác nhận vào hồ sơ để giải quyết chế độ thương binh cho bà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Lê Thị Hòa, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, kiến nghị về việc UBND xã Triệu An không xác nhận vào hồ sơ để giải quyết chế độ thương binh cho bà.

Tiếp nhận đơn,giao UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)