Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lập ở Khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị liên quan đến thửa đất mà bà đang sử dụng
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Xét kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lập, trú tại Khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023; ý kiến tổng hợp của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 1258/VPĐKĐĐ-ĐKCG ngày 21/11/2023' UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Trên cơ sở tình hình thực tế bà Nguyễn Thị Lập không thể sử dụng lối đi ra từ đường Phan Bội Châu (vì thửa đất của bà Nguyễn Thị Lập có vị trí thấp hơn mặt đường Phan Bội Châu khoảng 3m, đây là tuyến đường dẫn lên cầu vượt đường sắt nên có phần taluy dương và được rào chắn kiên cố bằng lan can sắt); UBND tỉnh thống nhất giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hướng dẫn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Quảng Trị chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính thửa đất của bà Nguyễn Thị Lập theo đường Nguyễn Hữu Thận để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 10/12/2023.


(Theo Công văn 6272/UBND-KT ngày 27/11/2023)