Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng
Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng xác minh làm rõ về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND huyện Hải Lăng vì có dấu hiệu trái quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà (hiện nay hộ gia đình ông Võ Lợi đã xây dựng nhà chồng lấn lên phần be và móng nhà của gia đình bà).
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng xác minh làm rõ về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND huyện Hải Lăng vì có dấu hiệu trái quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà (hiện nay hộ gia đình ông Võ Lợi đã xây dựng nhà chồng lấn lên phần be và móng nhà của gia đình bà).

Kiến nghị của công dân đã được đã được UBND tỉnh chỉ đạo, các đơn vị, địa phương giải quyết và trả lời cho bà Lê Thị Hạnh nhiều lần bằng văn bản, đề nghị Bà thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5778/UBND-TCD ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh (đã gửi đến cho Bà) đề nghị Bà thực hiện.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)