Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh
Có đơn kiến nghị, phản ánh nội dung báo cáo số 482/BC-UBND ngày 20/11/2023 sai sự thật ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông, việc UBND huyện Gio Linh đưa phần đất của gia đình ông vào quy hoạch đất nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng là trái quy định của pháp luật.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Phan Văn Hiếu, trú tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh: Có đơn kiến nghị, phản ánh nội dung báo cáo số 482/BC-UBND ngày 20/11/2023 sai sự thật ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông, việc UBND huyện Gio Linh đưa phần đất của gia đình ông vào quy hoạch đất nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng là trái quy định của pháp luật.

Nội dung kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Gio Linh chỉ đạo giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật (cần xác minh, làm rõ, thửa đất, diện tích và nguồn gốc sử dụng đất của gia đình mà ông kiến nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định), để trả lời cho công dân được rõ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)