Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Phú Hậu xã Thanh An, huyện Cam Lộ
Kiến nghị về việc thửa đất gia đình khai hoang và sử dụng ổn định từ 1975 đến nay nhưng UBND xã Thanh An không xác nhận để gia đình tôi làm thủ tục cấp GCNQSD đất để tạo điều kiện có con đường lối ra cho gia đình chúng tôi.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Nguyễn Thị Lan, trú tại Thôn Phú Hậu xã Thanh An, huyện Cam Lộ, kiến nghị về việc thửa đất gia đình khai hoang và sử dụng ổn định từ 1975 đến nay nhưng UBND xã Thanh An không xác nhận để gia đình tôi làm thủ tục cấp GCNQSD đất để tạo điều kiện có con đường lối ra cho gia đình chúng tôi.

Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Cam Lộ kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của công dân để giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)