Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị
Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Hoàng Thị Tân và bà Hồng Thị Thủy, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị: Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.

Nội dung kiến nghị của công dân đã được UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải tại Báo cáo số 327/UBND-BC ngày 26/12/2023. Trong lúc chờ đợi ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh giao tại Công văn số 422/UBND-KT ngày 23/01/2024 đảm bảo đúng thời gian quy định;

Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh tạm ứng ngân sách tỉnh để giao UBND thị xã Quảng Trị chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, hoàn thành trong Quý I/2024.

(Theo thông báo số 12/TB-UBND ngày 30/01/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024)