Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Thượng, xã Gio Châu, huyện Gio Linh
Kiến nghị liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với hộ ông Nguyễn Văn Hoài và bà Nguyễn Thị Bạch Yến.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Lê Thị Liễu, trú tại thôn Hà Thượng, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với hộ ông Nguyễn Văn Hoài và bà Nguyễn Thị Bạch Yến.

Giao UBND huyện Gio Linh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền quy định các nội dung đơn của công dân, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2024.

(Theo Thông báo số 264/TB-VP ngày 29/03/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024)