Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị
Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Hồng Thị Thủy, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị: Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.

Kiến nghị nêu trên đã được UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc tạm ứng ngân sách tỉnh cho UBND thị xã Quảng Trị chi trả tiền đền bù cho công dân. Do vậy, yêu cầu UBND thị xã Quảng Trị thực hiện việc chi trả kịp thời, hoàn thành trước ngày 10/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)