Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường 3, thị xã Quảng Trị
Kiến nghị về việc thuê đất để làm bãi tập kết cát sạn không thông qua hình thức đấu giá đã được UBND tỉnh chỉ đạo về UBND thị xã Quảng Trị nhưng đến nay UBND thị xã Quảng Trị vẫn chưa giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Kiến nghị nêu trên đã được UBND tỉnh đã xem xét chỉ đạo UBND thị xã Quảng Trị giải quyết tại các văn bản số 920/UBND-KT ngày 9/3/2022, văn bản số 4458/UBND-KT ngày 14/9/2022. Tuy nhiên đến nay UBND thị xã Quảng Trị vẫn chưa giải quyết, vì vậy công dân tiếp tục kiến nghị. Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Quảng Trị nghiêm túc kiểm điểm sự chậm trễ trong việc giải quyết kiến nghị của công dân và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên. Yêu cầu UBND thị xã Quảng Trị khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)