Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Phản ánh về việc chậm thi công công trình đường Trường Chinh đoạn đi qua nhà ông và các hộ liền kề làm ảnh hưởng giao thông đi lại sinh hoạt hằng ngày và mỹ quan đô thị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Từ Công Lẫu, trú tại Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, phản ánh về việc chậm thi công công trình đường Trường Chinh đoạn đi qua nhà ông và các hộ liền kề làm ảnh hưởng giao thông đi lại sinh hoạt hằng ngày và mỹ quan đô thị.

Phản ánh nêu trên, Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, rà soát lại việc thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ GPMB của dự án thi công công trình đường Trường Chinh có liên quan đến đất của hộ ông Từ Công Lẫu để có phương án xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời cho công dân được , báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)