Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong
Kiến nghị một số nội dung liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai của UBND xã Triệu An đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 19/4/2024, UBND huyện Triệu Phong đã có báo cáo số 168/BC-UBND về việc xử lý nội dung kiến nghị của công dân. Tuy nhiên công dân vẫn không đồng tình với báo cáo của UBND huyện Triệu Phong công dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

Nội dung 1. Liên quan đến việc trả lại GCNQSD đất đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Dũng và ông Nguyễn Ngọc Tiến, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Triệu Phong tổ chức rà soát về hồ sơ thủ tục liên quan về việc cấp GCNQSD đất cho 02 hộ nêu trên. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

Nội dung 2. Liên quan đến việc sử dụng đất để xây dựng nhà máy may của bà Trần Thị Thơ tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, yêu cầu UBND huyện Triệu Phong kiểm tra việc giao đất và hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động của nhà máy may của bà Trần Thị Thơ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

Nội dung 3. Phản ánh UBND xã Triệu An thu tiền của người dân để giải phóng mặt bằng và giao đất, cấp GCNQSD đất là sai quy định. Yêu cầu UBND huyện Triệu Phong xác minh làm rõ nội dung phản ánh của công dân, trả lời công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)