Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
06 Lê Đại Hành, KP1 phường Đông Lương

Qua tiếp xúc cử tri ngày 20/5/2024, tôi có một số kiến nghị như sau; 1. Hiện nay KP1 đa số đã có vỉa hè đẹp, tuy nhiên có 1 số hộ bỏ chậu cây ra vỉa hè mà chưa đảm bảo thẩm mỹ và an toàn GT. Một số chậu không trồng cây vứt bừa bãi. Xóm Lê Đại Hành có hộ anh Hòa đã được góp ý nhưng chưa chịu dọn; đề nghị KP1 nhắc nhở bằng Loa hoặc trực tiếp. 2. Chỗ nút giao Lê Lợi nối dài và Đại Cồ Việt mất an toàn GT; trước mắt cần TP lắp đèn chiếu sáng trước, rồi lắp đèn GT sau, vì cái cần thiết trước là ánh sáng. 3. Chỗ nút giao Phạm Hồng Thái - QL1A rất hẹp, đoạn đường nhựa từ QL1A đến Chợ mặt đường đã hư hỏng nhiều; Đề xuất giải pháp mở rộng nút giao (Có thể vận động các hộ dân gần nút giao hiến đất hoặc đền bù đất giá rẻ) và rải nhựa lại đoạn từ QL1A đến Chợ. 4. Đối với các đường chưa có vỉa hè ; Nên vận động theo dạng Nhà nước và nhân dân cùng làm, chắc sẽ được nhân dân ủng hộ. 5. Đối với Nhà máy giết mổ; cái này rất cần cho TP về nhu cầu cung cấp thực phẩm, lại giải quyết đc bài toán vệ sinh môi trường; Cái này theo tôi nên đề xuất TP tìm 1 nhà Doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực này, ưu tiên cho họ về đất đai và các chính sách khác để xây dựng Nhà máy hiện đại....chắc sẽ làm được. Trân trọng !

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Văn hóa xã hội

Ngày 22/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh nhận được phản ánh kiến nghị của công dân Trần Phúc Trung thường trú tại 06 Lê Đại Hành, KP1 phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trên kênh phản ánh, kiến nghị của Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Sao gửi kèm theo).

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn 927/VP-CTTĐT ngày 29/5/2024 về chuyển nội dung kiến nghị nêu trên đến UBND thành phố Đông Hà để kiểm tra, giải quyết; trả lời cho công dân và thông báo kết quả về Cổng Thông tin điện tử tỉnh để công khai theo quy định./.

------------

Ngày 05/6/2024: UBND TP Đông Hà đã có  văn bản số 1166/UBND-BTCD về việc xử lý kiến nghị của ông Trần Phúc Trung, trong đó nêu rõ: Giao UBND phường Đông Lương kiểm tra, xử lý nội dung kiến nghị của công dân tại mục 1.
Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết các nội dung kiến nghị của công dân tại mục 2,3,4.
Giao Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân tại mục 5.
Hoàn thành trong tháng 6/2024./.