Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường 3, thị xã Quảng Trị
Kiến nghị về việc thuê đất để làm bãi tập kết cát sạn không thông qua hình thức đấu giá đã được UBND tỉnh chỉ đạo về UBND thị xã Quảng Trị nhưng đến nay UBND thị xã Quảng Trị vẫn chưa giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Nguyễn Văn Tứ, trú tại khu phố 1, phường 3, thị xã Quảng Trị, kiến nghị về việc thuê đất để làm bãi tập kết cát sạn không thông qua hình thức đấu giá đã được UBND tỉnh chỉ đạo về UBND thị xã Quảng Trị nhưng đến nay UBND thị xã Quảng Trị vẫn chưa giải quyết.

Dự án Đầu tư xây dựng bãi tập kết cát sỏi của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tứ đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 và có nhiều văn bản chỉ đạo UBND thị xã Quảng Trị giải quyết tại văn bản số 664/VP-TCD ngày 06/5/2024 văn bản số 602/VP-KT ngày 10/5/2024. Tuy nhiên, đến nay UBND thị xã Quảng Trị vẫn chưa thực hiện cho thuê đất, vì vậy công dân tiếp tục kiến nghị. Để giải quyết dứt điểm kiến nghị nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Quảng Trị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương giải quyết kiến nghị của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

(Theo Thông báo số 931/TB-VP ngày 29/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng  Trị)