Thông báo

Mời tham gia Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt về nông thôn và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Triệu Phong

Tải file Thể lệ cuộc thi tại đây Tải file Kế hoạch cuộc thi tại đây