Thông báo

Điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về cách ly, xét nghiệm đối với người đến từ vùng dịch

Ngày 11/1/2022, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 77/SYT-NVY gửi các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trong ngành y tế về việc điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về cách ly, xét nghiệm đối với người đến từ vùng dịch.

Công khai kết quả kiểm kê đất đai năm 2019

Tài liệu liên quan: 1. 1435-QD-BTNMT.rar 2. Bieu-02.TKKK.pdf 3. Bieu-03.TKKK.pdf 4. BC_302_2020.PDF 5. Bieu-01.TKKK.pdf 6. Bieu-04.TKKK.pdf