Quảng Trị với 10 sự kiện nổi bật năm 2022

7:35, Thứ Năm, 25-4-2024

Tỉnh Quảng Trị đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, vừa tập trung phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nông nghiệp - nông dân - nông thôn, mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại sâu rộng và hiệu quả… Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Quảng Trị năm 2022 do Cổng TTĐT tỉnh bình chọn.

Các tin khác