(Video) Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”

18:6, Thứ Ba, 6-6-2023

Sáng nay, 6/6, tại TP. Đông Hà, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Các tin khác