(Video) Bản tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (từ 6/5 – 10/5/2024)

10:58, Thứ Hai, 13-5-2024

Lãnh đạo UBND tỉnh dự kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII; Họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn năm 2024… là một số tin tức đáng chú ý tuần qua.

Các tin khác