(Video) Bản tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (từ 24/6 – 29/6/2024)

11:17, Thứ Hai, 1-7-2024

UBND tỉnh rà soát chuẩn bị triển khai các sự kiện quan trọng trong tháng 7/2024; Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm… là một số tin tức đáng chú ý tuần qua.

Các tin khác