Quảng Trị yêu thương

13:52, Thứ Sáu, 26-2-2021

Sáng tác: Trần Hoàn | Biểu diễn: Bạch Trà | Giai điệu tự hào tháng 9/2017