Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đakrông, Quảng Trị
Xin bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Công nghiệp - Xây dựng và Giao thông - Vận tải
UBND tỉnh đã có trả lời tại Công văn số 1853